Hans Wachtmeester heeft alle formele en persoonlijke zaken rondom het overlijden van ons dierbare familielid, op een professionele en warme manier verzorgd.
Hij heeft het talent,  om in een open sfeer, een ieder  zijn of haar gedachten en wensen  te laten uiten en bespreekt  op een respectvolle manier alle mogelijkheden. Alle  betrokkenen geeft hij  een handreiking om een persoonlijke invulling te geven aan het afscheid. De manier waarop hij de wensen en gedachten van zowel de overledene als de familie in de afscheidsdienst heeft verwerkt en verwoord heeft op iedereen indruk gemaakt.

fam. Olthof, Hengelo