Wanneer u Hans Wachtmeester belt na een overlijden komt hij in principe direct bij u; mocht dat niet mogelijk zijn, dan spreekt hij een tijd met u af. Het is ook mogelijk dat u wel melding maakt van het overlijden, maar dat u eerst nog graag een tijd samen met uw familie wilt zijn: ook dan spreken we een tijd af voor het eerste bezoek.

In de tussentijd kunt u zelf het een en ander doen:

  • de eventuele verzekeringspolissen klaarleggen
  • alvast nadenken over de tekst op de kaart
  • bespreken of u een advertentie wilt plaatsen en zo ja in welke krant
  • nadenken over de vraag of en wat u zelf zou willen doen en wat u graag uit handen geeft
  • als u daar nog niet over nagedacht heeft: waar wilt u dat de overledene wordt opgebaard? Thuis of in een uitvaartcentrum?

Tijdens het eerste bezoek verleent Hans Wachtmeester de nodige zorg en regelt de zaken die direct geregeld moeten worden. In eerste instantie is dat de verzorging van de overledene. Deze verzorging kan thuis plaatsvinden, maar ook in het tehuis waar de overledene verbleef, in het mortuarium of in een uitvaartcentrum.

Vervolgens maken we een begin met het regelen van de uitvaart. Afhankelijk van uw wensen worden dag en tijd op de begraafplaats of in het crematorium besproken. Daarna worden u veel keuzemogelijkheden voorgelegd (zie onder het menu mogelijkheden). Sommige zaken moeten vrij snel geregeld worden (zoals bijvoorbeeld de keuze voor de kist, de begraafplaats of het crematorium, de kerk of de aula of een andere plaats waar u wilt gedenken). Maar er zijn ook zaken waar u nog rustig over na kunt denken, als u dat wilt: er is tijd genoeg om het afscheid in alle rust voor te bereiden.

Tot aan de dag van de uitvaart zal Hans Wachtmeester meerdere keren bij u langs komen om te horen hoe het met u gaat en of er zaken zijn die aandacht behoeven. Uiteraard kunt u zelf ook contact opnemen.