Er bestaan verschillende vormen van uitvaartverzekeringen. U kunt kiezen voor een natura-verzekering, een kapitaalverzekering of een deposito-storting.

Er zijn meerdere verzekeraars die uitvaart-polissen aanbieden. Daarnaast zijn er verzekeraars die een overlijdens-risico verzekering aanbieden. In het kort vindt u hieronder enige informatie. Op de website van de verzekeraars vindt u meer uitgebreide informatie.

Naturaverzekeringen

Een verzekering in natura betekent dat uw nabestaanden na uw overlijden recht hebben op een aantal diensten die nodig zijn voor de verzorging van de uitvaart. Tot een bepaald bedrag worden bijvoorbeeld de kist, de kaarten, de vervoerskosten en het uitvaartcentrum voor u betaald. Afhankelijk van de hoogte van uw verzekering worden ook het crematorium of de begrafenis voor u betaald. Op deze manier zijn de meeste kosten van de uitvaart gedekt en hoeven uw nabestaanden maar een klein deel zelf te betalen of soms zelfs helemaal niets. De uitkering van de verzekering wordt doorgaans overgemaakt aan de uitvaartverzorger. U bent altijd vrij in de keuze van een uitvaartverzorger. Maar daar moet nog wel wat bij gezegd worden: een aantal uitvaartverzekeraars wil graag dat één van hun eigen uitvaartleiders de uitvaart verzorgt. Kiest u voor een ander dan bestaat de kans dat uw nabestaanden een (behoorlijk) bedrag moeten bijbetalen. Hans Wachtmeester kan met u meedenken of dat ook zo is voor uw nabestaanden en wat de kosten zijn wanneer hij de uitvaart verzorgt.

Kapitaalverzekeringen en deposito-storting

Bij een kapitaalverzekering of een deposito-storting ontvangen uw nabestaanden het door u gespaarde of ingelegde bedrag na uw overlijden terug, met daarbovenop een rente-bedrag. Met dit geld kunnen zij uw uitvaart door een uitvaartverzorger van hun keuze laten uitvoeren. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag kan de gehele uitvaart of een deel daarvan worden betaald. U bent bij een kapitaalverzekering of een deposito-storting altijd vrij in de keuze van een uitvaartverzorger. Indien u wilt kan Hans Wachtmeester (vrijblijvend) behulpzaam zijn bij het afsluiten van de kapitaalverzekering of deposito-storting.

Overlijdensrisicoverzekering

Een goedkopere vorm van verzekeren is de overlijdensrisicoverzekering. U betaalt gedurende een bepaalde periode per maand een premie. Wanneer het overlijden plaats vindt binnen deze periode, dan wordt het verzekerde bedrag uitbetaald aan de nabestaanden. Met dit geld kunt u een uitvaartverzorger de uitvaart laten uitvoeren. Afhankelijk van de hoogte van de uitkering kan de gehele uitvaart of een gedeelte daarvan worden betaald. U bent vrij in de keuze van een uitvaartverzorger. Indien u wilt kan Hans Wachtmeester (vrijblijvend) behulpzaam zij bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.